Kolektory pionowe do pomp ciepła

Zmierzając pod ziemię,
aby ująć wolną, odnawialną energię.

Firma Wojciech CZERWIŃSKI GEOSYSTEMY wykonuje dolne źródła ciepła na wymiennikach pionowych wraz z osprzętem, produkowanych przez Swedzką firmę MuoviTech.
Na życzenie klienta oraz projektanta możemy stosować kolektory, typu LAMINARNE lub znacznie efektywniejsze w odbiorze ciepła typu TURBULENCE nowość!

Koszty wykonania dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła

Cena zostaje ustalona po negocjacji inwestora z wykonawcą tj. Wojciech CZERWIŃSKI GEOSTYSTEMY i jest zależna od:

 1. Warunków geologicznych do wiercenia (różnica ceny wynika czy odwierty są wykonywane na prawy obieg płuczki tzw. płuczkę, czy na tzw. udar, dolnym młotkiem)
 2. Zleconej łącznej ilości mb odwiertu.
 3. Kompleksowego zlecenia wykonania dolnego źródła ciepła z podejsciem do budynku przy których stosowane są materiały i czynności:
  a. odwierty,
  b. wykopy maszynowe, ręczne,
  c. połączenia sekcji kolektorów z studzienką rozdzielaczową do budynku,
  d. przejścia przez fundament betonowy obiektu
  e. zastosowania czynnika niezamarzającego w obiegu dolnego źródła.
 4. Zastosowania HEKOTERMu metodą  / JET GROUTING (jeżeli jest to konieczne)
 5. Stosowania średnicy otworu pod kolektory
  dwu – rurowe lub cztery – rurowe.

Opór termiczny odwiertu
Przewodność cieplna systemu DŹZ mierzona jako odwrotność oporu cieplnego odwiertu.

Zalety stosowania kolektora Turbo

 • Pomiary oporu termicznego odwiertu z zainstalowanym kolektorem Turbo, dają rezultat na poziomie 0,07K(/Wm)1, co stanowi wynik korzystniejszy o 20% w stosunku do kolektora laminarnego.
 • Niska wartość oporu termicznego odwiertu dla przepływu turbulentnego.
 • Spadek ciśnienia jest proporcjonalny do kwadratu wartości przepływu w instalacji. Jeżeli wartość przepływu zostanie zwiększona dwukrotnie, wartość spadku ciśnienia wzrasta 4 razy. Zwiększona wartość spadku ciśnienia wymaga większego zużycia enargi na ruch pomp obiegowych, jednocześnie zwiększając koszty eksploatacji systemu. Ta sytuacja jak widać nie ma miejsca dla instalacji o profilu Turbo.

¹ Pomiary wykonane dla 28% medium etanol, temperatura medium 10°C, przepływ 30.5 l/min