Koszty budowy

W cenie studni są zawarte:

 1. Średnice wykonanej studni oraz założenia techniczno – eksploatacyjne.
 2. Zużyte podstawowe materiały i czynności:
 • rury osłonowe PVC
 • rury eksploatacyjne PVC
 • głowica studni głębinowej
 • pomiar wydajności l/h
 • właściwy dobór Systemu Ujęcia Wody (SUW) / doradztwo techniczne

Ostateczna cena studni głębinowej zostaje ustalona indywidualnie na podstawie:

 • warunków geologicznych
 • projektowanej / zakładanej / głębokości studni
 • warunków terenowych
 • założenia i potrzeb inwestora
 • odległości dojazdu do inwestycji

Ustalona kwota jest ceną zagwarantowaną i nie zawiera ukrytych, dodatkowych kosztów!