Opis techniczny budowy studni

STUDNIA GŁEBINOWA

STANDARD I Typowy
(domy mieszkalne i rekreacyjne, osiedla domków, zakłady, budynki użyteczności publicznej,
rolnictwo-ogrodnictwo, wodociągi, ogrzewanie pompą ciepła typ woda-woda)

Średnica otworu studziennego: Ø 220
Średnica pierwszej kolumny rur osłonowych: Ø 200
Średnica drugiej kolumny rur eksploatacyjnych: Ø 160
Rodzaj kolumny rur osłonowych / eksploatacyjnych: PVC / brak powstawania korozji
Rodzaj perforacji / filtr: szczelinowy poprzeczny / szachownica   
Metody wiercenia: udarowy / na prawy obieg płuczki
Uszczelnianie rur osłonowych: cementowanie / zastosowanie środka typu Kompaktonit

STANDARD II Specjalny
(ujęcia wód z warstw głównie żwirowych dla dużego zapotrzebowania: nawadnianie boisk sportowych, schładzanie maszyn przemysłowych, nawadnianie parków, ogrzewanie pompą ciepła typ woda-woda)

Średnica otworu studziennego: Ø 260
Średnica pierwszej kolumny rur osłonowych: Ø 250
Średnica drugiej kolumny rur eksploatacyjnych: Ø 200
Rodzaj kolumny rur osłonowych / eksploatacyjnych: PVC / brak powstawania korozji
Rodzaj perforacji / filtr: szczelinowy poprzeczny / szachownica   
Metody wiercenia: udarowy / na prawy obieg płuczki
Uszczelnianie rur osłonowych: cementowanie / zastosowanie środka typu Kompaktonit

STANDARD III Zaawansowany
(wykonywanie studni w mieszanych warstwach geologicznych i hydrogeologicznych)

Średnica otworu studziennego: Ø 220
Średnica pierwszej kolumny rur osłonowych: Ø 200
Średnica drugiej kolumny rur osłonowych: Ø 160
Średnica trzeciej kolumny rur eksploatacyjnych: Ø 125
Rodzaj kolumny rur osłonowych / eksploatacyjnych: PVC / brak powstawania korozji
Rodzaj perforacji / filtr: szczelinowy poprzeczny / szachownica   
Metody wiercenia: udarowy / na prawy obieg płuczki
Uszczelnianie rur osłonowych: cementowanie / zastosowanie środka typu Kompaktonit