Poszukiwanie podziemnych zbiorników wodnych

Wykonujemy poszukiwania podziemnych zbiorników wodnych dla:

  • dużych obiektów,
  • aglomeracji miejskich,
  • osiedli domków jednorodzinnch,
  • obszarów rolniczych,
  • wodociągów itp.

Poszukiwania opieramy na wiertnictwie hydrogeologicznym z pomiarem depresji złoża wód podziemnych w terenach, gdzie jest brak dostatecznych informacji na w/w temat.