Prace techniczno – eksploatacyjneprzy wykonywaniu studni głębinowej z doradztwem technicznym

 1. Czyszczenie studni po wykonaniu odwiertu.
 2. Pompowanie próbne z określeniem wydajności.
 3. Dobór właściwego Systemu Ujęcia Wody (SUW) do obiektu na podstawie:
  –    wydajności złoża,
  –    zastosowania rodzaju pompy głębinowej,
  –    wyboru układu ciśnieniowego:
  –    zbiornikowego
  –    bezbiornikowego
  –    buforowego
  –    doborze budowy właściwej automatyki sterowania układem SUW (układy sterowania pompą
  są budowane wg założenia inwestora)
 4. Wypożyczenie pompy głębinowej do pompowania wody od firmy GEOSYSTEMY
  w celu wyeliminiowania cząstek stałych.