Zakres doradztwa i wybór systemów

Zakres doradztwa obejmuje:

  1. Wybór właściwego Systemu Ujęcia Wody (pompy głębinowe, sterowanie, osprzęt, hydrauliczny, elektryczny itp)
  2. Dobór mocy elektrycznej, paneli fotowoltaiczych do obiektu
  3. Dobór mocy elektrycznej, małej elektrowni wiatrowej MEW do obiektu
  4. Dobór mocy cieplnej do obiektu, grzejąc pompą ciepła
  5. Wybór właściwego systemu górnego źródła (ogrzewanie podłogowe / grzejnikowe)
  6. Budowę zestawów hybrydowych do obiektu
  7. Kalkulacje obniżania kosztów ogrzewania, oświetlania, zużycia wody itp.