Zalety studni głębinowych o dużych średnicach

  • Dłuższa eksploatacja studni.
  • Większy – stabilny napływ wody, poprzez nawiercenie większą średnicą szczelin wodonośnych.
  • Możliwość podłączenia kilku niezależnych obiektów, na oddzielnych pompach zamontowanych w jednej studni.
  • Możliwość zastosowania kilku kolumn rur osłonowych w celu odizolowania warstw oraz wód niepożądanych.
  • Możliwość zastosowania studni do ogrzewania pompą ciepła typ woda / woda
  • Możliwość pogłębienia otworu.

Zapoznaj się z opisem technicznym studni głębinowej.